Archive | 18.01.2018

Съобщение за свободните места в съответните възрастови групи

СЪОБЩЕНИЕ

От Величка Кирчева Печева – Директор на ДГ „Щасливо детство“, гр. Раковски

На основание заповед № ДЗ 8/10.01.2018 г.

Обявявам свободните места в съответните възрастови групи:

  • Яслена – 30 деца от тях 20 – 2016 г., 10 – 2017 г.
  • I група – 0;
  • II група – 0;
  • II-а група/ смесена/- 4 от набори-2012, 2013, 2014 година;
  • III- ПГ – 5 годишни – 0;
  • IV – ПГ – 6 годишни – 0.

Свободни места в съответните възрастови групи/.PDF формат/

 

This entry was posted on 18.01.2018.