Бюджет

31.03.2021 | Отчет за изпъление на бюджета към 31.03.2021 г.

30.06.2021 | Отчет за изпъление на бюджета към 30.06.2021 г.

02.04.2021 | Справка за новите задължения за разходи

02.04.2021 | Отчет за изпъление на бюджета към 31.12.2021 г. – Месечен

02.04.2021 | Бюджетна организация – 31.12.2020 г.

02.04.2021 | Отчет за изпъление на бюджета към 31.12.2020 г.

17.08.2020 | Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

17.08.2020 | Бюджетна организация – 30.06.2020 г.

05.05.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 – делегирани от държавата дейности

05.05.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 – местни дейности

05.05.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016

02.12.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 – делегирани от държавата дейности

02.12.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 – местни дейности

12.10.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 – делегирани от държавата дейности

12.10.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 – местни дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.03.2016 – делегирани от държавата дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.03.2016 – местни дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2015 до 30.06.2015 – делегирани от държавата дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2015 до 30.06.2015 – местни дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2015 до 31.12.2015 – делегирани от държавата дейности

28.09.2016 | Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2015 до 31.12.2015 – местни дейности