Archive | 15.06.2023

Списък на приетите деца 2023 / 2024 Г.

ВАЖНО!

РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПИШАТ СЪЩИТЕ И
ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образецКопие от удостоверение за раждане на детето;Лична карта или друг документ за самоличност на подаващия заявлението за записване / родител, настойник/ за удостоверяване при поискване;Служебни бележки от работодателя и на двамата родители;Служебна бележка от училище, удостоверяващо, че брат/ сестра на записаното дете е ученик;Ксерокопие на удостоверението за раждане на брат/ сестра на записваното дете;Служебна бележка от Виеше учебно заведение /само за родители в редовна форма на обучение/. Класираното дете се записва от родителите само при наличие на пълен комплект от изискваните документи на входа на пристройката.

РЪКОВОДСТВО НА ДГ „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

ЯСЛЕНА ГРУПА „БОНБОНИ“- набор 2021г.
1. Александър Йосифов Ячев
2. Велизар Йосифов Печев
3. Венци Павлов Зайков
4. Виктор Ивелинов Печев
5. Виктория Миленова Рабаджийска
6. Гергана Иванова Тодорова
7. Даная Данчева Ячева
8. Дарина Георгиева Койрушка
9. Ива Ивова Пеева
10. Ивон Иванова Гаджева
11. Калоян Владимиров Налбански
12. Лора Мирославова Власова
13. Майкъл Иво Романов
14. Матей Лука Матеев
15. Микаела Миткова Гендова
16. Мириам Стефанова Работова
17. Момчил Гошов Иванчев
18. Николай Георгиев Дишев
19. Николай Ивелинов Кривчев
20. Памела Мирославова Плачкова
21. Петрия Августинова Лекова
22. Петър Георгиев Антонов
23. София Георгиева Краваева
НАБОР 2018г.
1. Ангел Сашев Върбанов
2. Естир Стефанова Работова
3. Любомир Николаев Манолов
НАБОР 2019г.
1. Вивиан Атанасова Баджакова
2. Михаил Рангелов Марков
3. Никол Мартинова Кабаиванова
4. Ташка Ангелинова Мурджева
5. Давид Асенов Мурджев
6. Руска Иванова Симеонова
НАБОР 2020г.
1. Ани Виолетова Манчева
2. Вяра Руменова Койрушка
3. Мария Георгиева Изевкова
4. Мария Надкова Евтимова
5. Мария Николова Гешева
6. Моника Георгиева Антонова
7. Никола Светославов Чонков
8. Слав Митков Славов
9. Милко Йовков Чонков
10. Теодор Франц Станев

This entry was posted on 15.06.2023.