ВАЖНО!!!

Прием на деца за учебната 2021/ 2022 година.
Прием на документи от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително.

Съобщение

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставямe на Вашето внимание следния линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg).

ДГ “Щастливо детство“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всички търсим най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането Ви  на работа.

Целта на описаните правила е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

Прием, отписване и преместване на деца в ДГ на Община Раковски

Уважаеми родители,

 Приемът на заявления за класиране в ДГ “ Щастливо детство“ ще започне на 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. на входа на Новото крило от 8,30 ч. до 14,00 ч. всеки ден. Носете акта за раждане на детето и копие от него.

За да се запазим здрави нека спазваме предписанията на здравните органи.

Засаждане

Седмица на четенето

« на 2 »

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ-6-ГОДИШНИ В ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“

„Да се чукнем с яйчице“ – Великденска изложба

Великденски спортен празник

Съобщение

1. Наименование на административната услуга


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
        Директорът на училището/детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.


5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен


7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.


odz_d_r@abv.bg>

/електронен адрес на институцията/

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Седмица на четенето – „Среща на децата с бивши възпитаници“

Седмица на четенето – „Разгледай моята любима книжка“

Седмица на четенето – „Мила бабо, я ми прочети“

Седмица на четенето – „Парад на приказни герои“

„Работилница за вълшебства“

work shop / практикум с родители и деца с природни материали

« на 2 »

Безопасно преминаване през пешеходна пътека

Откриване на новата учебна година

Посещение при пожарникарите

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в I група, да присъстват на родителска среща на 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. в I група на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Покана за родителска среща

Каним родителите на децата, приети в яслена група, да присъстват на родителска среща на 29.08.2018 г. /сряда/ от 17:00 ч. в яслата на ДГ „Щастливо детство“.

От ръководството.

Математическо състезание

Сертификати за участие в математическо състезание “Бързо, лесно, точно”. СУ “Свети свети Кирил и Методий” гр.Пловдив

 • Алекс Романов – 2 място
 • Мартин Кьолов – 2 място
 • Катрин Загорска – 4 място
 • Катя Печева – 4 място
 • Ива Кочева – 4 място
 • Аника Телбийска – 4 място
 • Райян Геков – 4 място

Съобщение за свободните места в съответните възрастови групи

СЪОБЩЕНИЕ

От Величка Кирчева Печева – Директор на ДГ „Щасливо детство“, гр. Раковски

На основание заповед № ДЗ 8/10.01.2018 г.

Обявявам свободните места в съответните възрастови групи:

 • Яслена – 30 деца от тях 20 – 2016 г., 10 – 2017 г.
 • I група – 0;
 • II група – 0;
 • II-а група/ смесена/- 4 от набори-2012, 2013, 2014 година;
 • III- ПГ – 5 годишни – 0;
 • IV – ПГ – 6 годишни – 0.

Свободни места в съответните възрастови групи/.PDF формат/

 

Коледарчета от група „Пчелички“ в ДГ „Щастливо Детство“

Съобщение за ОП № 001-2017

На 18.05.2017 г. в 14:00 ч. ще бъдат отворени и разгледани офертите подадени за Обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със обособени позиции.

Съобщения

Считано от 01.08.2016 г. детското заведение е с наименование Детска градина „Щастливо детство“ гр. Раковски

Forex Trading Hours

There can be exceptions, and the expected trading volume is based on the assumption that no major news will come to light. Political or military crises that develop during otherwise slow trading hours could potentially spike volatility and trading volume. Forex market hours refers to the specified period of time when participants are able to transact in the foreign exchange market.

forex trading sessions

Forex market hours can have an effect on the volatility of a forex pair at certain points throughout the day, either increasing or reducing volatility. Forex market hours are the schedule by which forex market participants can buy, sell, exchange, and speculate on currencies all around the world. The forex market is open 24 hours a day during weekdays but closes on weekends. The European session takes over in keeping the currency market active just before the Asian trading hours come to a close. This FX time zone is very dense and includes a number of major financial markets. London has taken the honors in defining the parameters for the European session to date.

It’s important to remember that the forex market’s opening hours will change in March, April, October, and November, as countries move to daylight savings on different days. Since New Zealand is a major financial center, the forex markets open there on Monday morning, while it is still Sunday in most of the world. There are many FX trading platforms that a trader may choose from. Some of them have a monthly subscription, but most are available for free. Some popular forex trading platform providers include Zulutrader, Ninjatrader and TradingStation. Traders who want to iron out the creases in their trade before they hit the live markets have a range of demo accounts to choose from.

What Kind Of Trader Are You?

In the Asian session, the Japanese yen is traded the most actively. Procrastination to trade is when your trading set up confirms and you hesitate to take trade. Or your trade show all failing signals and you hesitate to close trade to cut losses. Also, in cases, where you sometimes hesitate to take profit because you want to… The period between 8 am to 12 noon, is the overlap and this is when the majority transactions occur. The London session is a volatile trading session where you have a lot of transaction coming through.

For example, the NASDAQ and the New York Stock Exchange are located in, you guessed it right, in New York; The London Stock Exchange is located in London, and the Tokyo Shoken Torihikijo is based in Tokyo. I hope this lesson has shed some light on the subject of Forex market hours as well as the various market sessions that make up a 24 hour period. One of the most common questions among Forex traders is, when is the best time to trade?

The different characteristics of the markets for stocks, futures, forex, and bonds define their respective trading sessions. Futures, Options on Futures, Foreign Exchange and other leveraged products involves significant risk of loss and is not suitable forex indices for all investors. Spot Gold and Silver contracts are not subject to regulation under the U.S. Before deciding to trade forex and commodity futures, you should carefully consider your financial objectives, level of experience and risk appetite.

Forex Hours And Trading Sessions

Volatility is sometimes elevated when forex trading sessions overlap. Whilst New York and London are considered important trading centres the same can also be said for Tokyo, Hong Kong and Singapore. As London and New York banks close their official trading sessions, the Asian banks open and trade which is why Forex is seen as a 24 hour market. However the volume is not as high as the Nylon session which means we tend to see smaller price movements and wider spreads.

forex trading sessions

World Forex is a member of an international organization engaged in the resolution of disputes within the financial services industry in the Forex market. FOREX.com may, from time to time, offer payment processing services with respect to card deposits through StoneX Financial Ltd, Moor House First Floor, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET. Learn more about FX trading with us or open an account to get started. MT4/MT5 ID The MT4/MT5 ID and email address provided do not correspond to an XM real trading account.

Forex Trading Costs

This trading period is also expanded due to other capital markets’ presence before the official open in the U.K., while the end of the session is pushed back as volatility holds until after the close. Transactions in foreign exchange are usually conducted in high volumes. Foreign exchange market has no physical location and hence it is called a decentralised market.

However, trading volumes fluctuate and are not equal across all sessions. Volatility is dependent on the liquidity of the currency pair and is shown by how much the price moves over a period of time. This impacts the spread, with the price movement being depicted by the number of pips. There will be pairs which naturally have higher volatility, but numerous factors can come into play which can cause pairs to become more volatile.

Most short-term intraday traders decide to trade during the second half of the London session. Because during this time, two of the largest financial centers are operational, which increases liquidity in the market. High market liquidity is a pre-requisite of low spreads and short-term traders who only bag pips at a time need low spreads to reduce their cost of business. As we discussed earlier, when the market in New York opens, the London trading session has already progressed halfway for the day.

 • Find out more about the benefits and risks of trading forex in our guide to top tips for FX traders​.
 • Market Consolidation affects the Tokyo session, and the currency pairs generally take a narrow range.
 • You can get the earned money via the same payment system that you used for depositing.
 • The ultimate goal of FX trading is to identify the correct direction of the markets.
 • To identify turning points in the markets, and analyse chart patterns, FX traders commonly use support and resistance, along with Fibonacci retracement tools and Japanese Candlestick patterns.
 • Eventually, different countries began to peg an amount of their currency to an ounce of gold.

When it comes to finding the right tool for daily analysis, a trader has a wide range of technical analysis tools to choose from. FXTM Trading Signals provides traders a unique opportunity to use a tool for spotting trading opportunities in the market. The GDP is one of the most important indicators, and is used to evaluate a nation’s overall economic health.

We are a regulated Forex broker who deals with the majority of the Forex market instruments. Registering comes with perks like a free guide and a practice account. But, why is the London market so suitable and popular for trading Forex? It is simply because of the presence of the vast number of traders present in the market. The market is closely linked with both American and Asian sessions. The primary hours of the London session are essentially mealtime in India and last till the final supper of the day.

Even if physically based in Europe or the United States, a Japanese Yen trader might choose to adjust their waking and trading hours to better conform to the standards of the local Japanese forex market. Several minor trading sessions are located outside the United States. The first corresponds to the normal business hours of Wellington and Auckland in New Zealand that overlaps with Foreign exchange market both the New York Session and the Tokyo session. Some of these sessions offer transitional liquidity to the forex market as the opening of a major center is awaited, while others provide additional liquidity in less actively traded currencies. The highest trading activity takes place during the European and American sessions, so these hours are considered the best time to trade.

Forex trading sessions by region SessionMajor MarketHours Asian SessionTokyo11 p.m. To 4 p.m.North American SessionNew Yorknoon to 8 p.m.Forex trading sessions by region. We introduce people to the world of currency trading, and provide educational content to help them learn how to become profitable traders. We’re also a community of traders that support each other on our daily trading journey. To see the average pip movement for specific currency pairs in real-time, you can use our MarketMilk™ tool. Other than the weekends, there are just two public holidays when the entire forex market is closed, Christmas and New Year’s Day.

forex trading sessions

From beginners to experts, all traders need to know a wide range of technical terms. Exinity Limited is a member of Financial Commission, an international organization engaged in a resolution of disputes within the financial services industry in the Forex market. Forex Educational Forex Analytics: Guide For Beginners ArticlesWritten by our Head of Education, this series guides traders through an eclectic range of topics – from bitcoin mining to bearish and bullish trend reversals. Oscillators based on statistical concepts are another common addition to the trader’s toolkit.

This means there are fewer trading restrictions, such as when and where you can trade, unlike stock market hours, where traders are restricted to a weekday timetable with specific hours. An important trading time consideration for many forex traders involves deciding which trading sessions will typically offer the best opportunity to make trades given their particular trading strategy. Banks situated in a particular forex trading center will typically see higher trading volumes in currency pairs that involve the local currency. For example, a Japanese bank situated in Tokyo may see a larger volume of USD/JPY transactions than in any other currency pair. Similarly, a British bank situated in London may see a large volume of GBP/USD trades.

So, if you are trying to buy USD/JPY in the middle of the night when nobody in the United States or Japan are awake, then there is a good chance that you will have a hard time doing business. This is why in practice; you should spend your active trading hours when there are ample buyers and sellers in the market. This is just a simple example, but this is the reason why often prices start to move, and trends are created.

While the actual trading strategy you have may not change, knowing when to trade can certainly help you stop wasting time looking for trades when are no trading opportunities in the market. Furthermore, success in Forex trading in highly depends on timing, as trends can often reverse and wipe out the profits in your open trades. Dominated by the US with the major financial center in New York, American session also includes Canada and South American countries.

Okay, but what about the other type of link?

Okay, but what about the other type of link?

Absolute brings all seems from a connections-merely webpages therefore the obnoxious naked pieces every where, AKA you’ll not should be scared getting internet in order to look 100 % free your own software 100 % free computer display since you manage with AdultFriendFinder

There is a severely fun „reduced talking, significantly more pressing“ spirits sites ramps up the prompt-moving conditions, getting what you should a whole new level. There isn’t any adore formula, no bad biography jokes, better good rating: and you will waiting. It can ask for your charge card hooking, but we hope it’s all totally free. And your own hookup experience. Clover Clover absolve to relationships more give you an anonymous sensuous unmarried so you’re able to shag – and why maybe not in reality be friends with your own pal that have professionals? You realize, the only where you understand your own booty telephone call than simply just their term? Clover dating an enjoyable, millennial-driven relationship that sets physical destination with mutual passion. Continue reading

I Hear Your: The Amazingly Easy Ability Behind Extraordinary Interactions

I Hear Your: The Amazingly Easy Ability Behind Extraordinary Interactions

Despite „several mins“ lovers will learn how to fix dilemmas inside their relationships eg broken confidence, or a partner certainly not experiencing you. While many regarding the skills are pretty straight forward and clear-cut, visitors and reviewers declare that they have had a strong effect on their marriages.

Want to learn how to talk to significantly less blame along with a deeper feeling of protection? Consider reading this article publication along with your spouse.

Are you aware that the no. 1 skill forever correspondence is hearing? We commonly thought correspondence as a talking-focused idea, however in reality, it is about listening.

In We notice You, the author equips your reader with an essential device for much better listening and correspondence achievement also it can have actually wonderful effects.

Do you and your mate end up battling loads? You will then see ideas on how to fast resolve a quarrel if it occurs, or potentially prevent they from happening after all. Continue reading

There’s no experience or cavern-in your dollars which means you need to be conscious

There’s no experience or cavern-in your dollars which means you need to be conscious

Payment cash is slightly more challenging becoming permitted getting into account you to definitely investment you are going to-getting for much more money and many other things effort. You are capable yet not are often recommended with substandard credit score rating however, very, don’t statutes which loans away within Chi town levels accurate exact same big date payday loan the modern big date.

Some other unfavorable is the fact that the eventhough focus you are going to reduced, you’ll likely feel spending it for a bit longer. This could indicate that their finish having to pay far more appeal overall.

Rate Handle On the Individual Safety SSI

The fresh crucial that you arrange for individuals who are into a beneficial finite earnings off positive. Continue reading

Clover states it’s nearly 6 mil pages, 85% of exactly who is between the age 18 and 31

Clover states it’s nearly 6 mil pages, 85% of exactly who is between the age 18 and 31

Clover tried to function as the to the-consult form of internet dating sites, allowing you to buy a night out together comparable to you might a pizza pie. Moreover it brings numeric fits forecasts predicated on being compatible and you will hobbies, though it isn’t completely obvious how those people numbers was computed.

I found myself to your Clover for quite some time, however, got while the missing they existed until I arrive at accumulate which number. They influences me personally since a reduced-effective hybrid away from OkCupid and you will Tinder with a somewhat short affiliate base, even in the event I live in an urban area with plenty of people that use many matchmaking programs.

Enough Fish

Enough Fish introduced from inside the 2003 – plus it reveals. The difficulty I come around the over and over again would be the fact POF is stuffed with spiders and you will scams, whilst it possess one particular users of every dating software. POF’s factors cannot imply you’ll not be able to find love on it, although potential would be loaded facing your. Continue reading

Can i join during the 888 casino since the a keen Indian player?

Can i join during the 888 casino since the a keen Indian player?

Which giant regarding the gambling establishment globe has reach target India, i have checked-out it out and 888 Local casino India have obtained a www.casinogamings.com/review/1xslots-casino great 5-a-listers score within feedback. This really is a safe and you will dependable webpages which had been up to given that 1997. I recommend it gambling enterprise for both the new participants plus educated of those.

What is actually crappy?

Explore the main points regarding how 888 Casino India operates, as well as money, bonuses, can cost you, game, and you may protection. Make an informed choice on the to try out on the web in the 888 Local casino Asia.

Try 888 legitimate? Ought i believe in them?

Sure! This brand name has been around since 1997 that is extremely reputable. He has suitable licensing and you will manage methods in position. You can rely on 888.

Will i get a welcome bonus once i signup?

Sure! It usually have a pleasant incentive offer of some types. Observe the newest one to scroll to the top from the page and then click into relationship to discovered it.

Is-it very easy to register?

Discover a very simple registration processes, you’ll have to read 3 procedures when creating brand new account. Continue reading

Primary reasons you should attempt on the web single men and women dating services locate a lady

Primary reasons you should attempt on the web single men and women dating services locate a lady

Globally is evolving easily, offering option to brand new steps and fashions. Virtually every part of our everyday life moved electronic, out of recreation to purchasing and you may discussion. Whether or not we would like to contact an old college or university mate otherwise you need a date, the nation greater web’s had their sealed. These are schedules, precisely why limit your choices to girls out of your roadway when you can time somebody amongst the coziness within the your property? Our very own webpages offers to go past informal dating and fulfill gorgeous Europe men and women to own a friendly cam, white flirt, and maybe even a romantic union.

Making it simpler for you discover what you completely, allows expose you to the important thing advantages of reading your own match on line, along with qualities a genuine dating website have to have.

We know exactly what online dating internet sites was, however, plenty of normally determine the thing that makes most of the of them quite popular. In fact it is unfortunate as the electronic correspondence opens up dizzying choice getting alone minds trying to find that special someone. Here are five of these.

Some online cam will assist you to produce the basic impression of your own you’ll be able to lover after you actually see, so you could no longer hesitate of possible dilemmas and you may frustration on the earliest date. If your speak spouse makes you upset, cannot keep a discussion supposed, otherwise produces an abundance of grammar errors, merely state good-bye, and you can never ever find from their store once more.

Gamer girl internet dating

Whether it is an effective flirty range diversity otherwise breakup message. Continue reading

Einfach ausschlie?lich zu kokettieren, abzuglich dass man sich wohnhaft bei einer Partnerborse oder aber wohnhaft bei dem Chat anmeldet, wird dieser Nachfrage vieler volk

Einfach ausschlie?lich zu kokettieren, abzuglich dass man sich wohnhaft bei einer Partnerborse oder aber wohnhaft bei dem Chat anmeldet, wird dieser Nachfrage vieler volk

Anmachen blo? Registrierung

Neue Freunde oder aber die eine neue Hingabe aufstobern, einfach alleinig Mittels anderen Menschen Bei Kontakt zertrampeln oder aber aber zu beobachten, had been einer Borse heutig auf diese Weise zu zeigen hat, sie sind ein Gro?teil und auch haufigsten Grunde, weswegen in Partnerborsen angeschaltet mitgewirkt werde. Unsereins aufwarts Traumliebe mochten jedermann aufweisen, wie gleichfalls Die leser nebensachlich Freund und Feind abzuglich Einschreibung liebeln vermogen und evtl. Perish Zuneigung Ihres Lebens aufspuren beherrschen.

Wie Besucher im Chat

Welche person an Chats denkt, dieser denkt ausnahmslos zu Anfang fruher, dass er bestehend seine personlichen Akten hinterlegen Erforderlichkeit, Damit tatig werden stoned konnen. Gleichwohl DM wird auf keinen fall wirklich so. Egal ob eres zigeunern Damit Chats anhand Webcam handelt und auch ob eres einander Damit Chats handelt, die per Handy, Tablet und auch PC abgerufen werden vermogen – alles wird nicht ausgeschlossen und welches untergeordnet frei vorherige Registration beziehungsweise Einschreibung. Continue reading

In preserving friends unity and you may prompt members of the family involvement, the foundation modified new trust contract

In preserving friends unity and you may prompt members of the family involvement, the foundation modified new trust contract

In the newest direction, one loved one who provided $step 1,100000 towards the base are sensed an effective voting person in the basis. Additionally, the family considered a need to build an over-all objective you to definitely should include the brand new wider brush off political philosophies. Compared to that prevent, they rented a robust and you can educated professional movie director exactly who aided him or her cut-through the political variations to acquire a familiar interest in resource grassroots empowerment.

“Ironically,” claims Stranahan, “the fresh board’s reaction to move on a very unifying much less politicized goal contributed me to even more progressive capital. That was dividing the household wasn’t thinking but rhetoric. Immediately after members of the family discovered they had equivalent inquiries which the individuals concerns slashed round the governmental differences, they can work with foundation wants.”

Your family is actually changed of the connection with running the origin, and basis, subsequently, try influenced by the changes about members of the family

It temporary inclusion to help you family relations culture factors from the of several strands you to definitely weave with her a few possibilities, the family together with base. Due to the fact will end up sharper from inside the later chapters, one dictate doesn’t relocate you to definitely guidance but alternatively was reciprocal. Continue reading

Aries and Gemini Compatibility – New Decisive Book

Aries and Gemini Compatibility – New Decisive Book

Regarding matches in the astrology, Aries and Gemini people vow a few of the most fascinating, really appealing but really intellectually stimulating fits as much as.

As a result, it’s best never to think that the brand new sizzling chemistry and you will good love of pretending in the moment observe where lifestyle requires her or him is perhaps all there was to help you an Aries and Gemini fits.

In truth, the latest astrological fictional character at the rear of which commitment alllow for an abundance of twists and you can transforms – some enjoyable, and lots of getting forewarned off.

Get educated on what exactly is mixed up in ups and downs regarding Aries and you may Gemini being compatible – new definitive help guide to making this meets meet your needs awaits.

Aries and you will Gemini compatibility analysis

For the traditional astrology, zodiac cues are not just illustrated of the pet otherwise icons of the constellations on the air.

Additional factors, such as for example ruling worlds as well as the issue you to definitely portray each superstar indication, likewise have a great deal to illustrate us. Continue reading